top of page

OM OSS

AVSTAMPET 

Avstampet är ett litet och familjärt behandlingshem som ej har avsikt att konkurrera med större institutioner och vi ser en stor vinst i att vara ett litet behandlingshem med nästintill lika många personal som klienter, detta eftersom att vi som arbetar som terapeuter träffar klienterna vid dygnets och veckans alla timmar...

GRUNDFILOSOFI

Avstampets grundfilosofi är att sätta individen främst och lyssna till dennes enskilda behov för att på så sätt nå ett så gott behandlingsresultat som möjligt.
 

Vi har även ett gott samarbete med folkhögskolan i Älvsbyn, där man kan välja att läsa in betyg eller utbilda sig vid något av de program som de erbjuder.

Folkhögskolan i Älvsbyn har även en strikt alkohol och drogpolicy vilket är en trygghet för de klienter som väljer att söka sig dit.

UNIKA MED 8.9 I SSIL:s KVALITETSINDEX

Vi är stolta och unika med att nå betyget 8.9 i SSIL:s kvalitetsindexundersökningar för HVB-hem där medelbetyget låg på 8.0 till 8.1

ALLRUMMET PÅ AVSTAMPET

Allrummet ser vi som en viktig del i behandlingshemmet, det är den plats där vi utöver behandlingsarbetet umgås och tränar oss socialt, vi uppmuntrar därför till aktiviteter i allrummet där exempelvis brädspel och frågesporter utgör en betydelsefull sysselsättning på kvälls och fritid.

bottom of page