På Avstampet är vi stolta över vår kvalité och vi fick i de sex senaste rikstäckande kvalitetsindex undersökningarna gjorda av SSIL betygen 8.8 till 9.2

 

Vi är speciellt stolta över vår verksamhet och vårt arbete då medelbetyget i övrigt under samma period låg på 8.0 till 8.2

 

Här kan du ladda ner och läsa de sexsenaste undersökningarna.

 

KVALITETSINDEX 2020-11-04

 

KVALITETSINDEX 2019-20-25

KVALITETSINDEX 2019-09-18

KVALITETSINDEX 2019-01-30

KVALITETSINDEX 2018-06-08

KVALITETSINDEX 2018-01-17

KVALITETSINDEX