På Avstampet är vi stolta över vår kvalité och vi fick i de sex senaste rikstäckande kvalitetsindex undersökningarna gjorda av SSIL betygen 8.8 till 9.3

 

Vi är speciellt stolta över vår verksamhet och vårt arbete då medelbetyget i övrigt under samma period låg på 8.0 till 8.2

 

Här kan du ladda ner och läsa de åtta senaste undersökningarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KVALITETSINDEX 2022-07-15

KVALITETSINDEX 2021-11-30

 

KVALITETSINDEX 2020-11-04

 

KVALITETSINDEX 2019-20-25

KVALITETSINDEX 2019-09-18

KVALITETSINDEX 2019-01-30

KVALITETSINDEX 2018-06-08

KVALITETSINDEX 2018-01-17

SSIL.jpg

KVALITETSINDEX