top of page

Vi är stolta och glada över den genomlysning Umeå Universitet gjorde hos oss. Länk till den nedan.

På Avstampet är vi stolta över vår kvalité och vi fick i de sex senaste rikstäckande kvalitetsindex undersökningarna gjorda av SSIL betygen 8.8 till 9,8

Vi är speciellt stolta över vår verksamhet och vårt arbete då medelbetyget i övrigt under samma period låg på 8.0 till 8.2

 

Här kan du ladda ner och läsa de åtta senaste undersökningarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITETSINDEX 2023-09-21

KVALITETSINDEX 2022-12-21


KVALITETSINDEX 2022-07-15

KVALITETSINDEX 2021-11-30

 

KVALITETSINDEX 2020-11-04

 

KVALITETSINDEX 2019-20-25

KVALITETSINDEX 2019-09-18

KVALITETSINDEX 2019-01-30

KVALITETSINDEX 2018-06-08

KVALITETSINDEX 2018-01-17

Länk till Umeå Universitets genomlysning av framgångsfaktorer hos Avstampet.

Kvalindex.jpg

KVALITETSINDEX

bottom of page