top of page

ALTERNATIV TILL VÅLD

VAD ÄR VÅLD?

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill"
- Isdal, Per (2001), Meningen med våld, Gothia förlag, Stockholm.

Vi anser att både den som utsätter annan för våld, samt den som blivit utsatt för våld lever i en skam karusell vilken behöver brytas för att våldet ska kunna upphöra.

Vi utifrån några olika aspekter på våld

Fysiskt våld
Våld som innebär fysisk kontakt (sparkar, slag, knuffar, stryptag, örfilar).

Psykiskt våld
Våld i form av kränkningar, hot och liknande, som skrämmer och skadar den andre.

 • Direkt hot

 • Indirekt hot

 • Kränkning

 • Kontroll

 • Utagerande svartsjuka

 • Isolering

 • Emotionellt våld


Sexuellt våld
Våld som innehåller sexuella handlingar eller närmanden (sexuella trakasserier, våldtäkt). Det sexuella våldet kan också innebära att mot sin vilja utföra handlingar som man inte vill göra.

Materiellt våld
Materiellt våld: våld mot materiella ting och ägodelar (slå i dörrar och väggar, förstöra ägodelar av särskild betydelse för den andre).

Ekonomiskt våld
Våld i form av kontroll över ekonomi och materiella tillgångar vilket i sin tur ökar isolering och utsatthet.

Latent våld
Våld som skrämmer och hotar i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap för risken om nytt våld. Den som är utsatt skapar ett strategiskt och anpassat beteende för att undvika våld.

VÅRT KONCEPT
 VI ERBJUDER:
 • Manualbaserad 12-stegsbehandling

 • Kriminalitetsprogram

 • Intensivveckor

 • Våldspåverkansprogram

 • Gruppbehandling

 • Individuell samtalsterapi

 • Psykoterapisamtal steg 1 sker i enskilda samtal

 • Återfallsprogram

 • ASI utredning

 • ART (Utvalda delar som passar med behandlingsmodellen)

HELDYGNSVÅRD:
vi erbjuder kvalitativ heldygnsvård med dygnet runt
bemmaning

 

VÄXELVÅRD OCH UTSLUSSNING :

Möjligheter för växelvård och utslussning till  vårt träningsboende finns. Där man under en tid i mjuk takt återanpassas i samhället, genom att alternera behandlingen i sitt hem/träningslägenhet och på behandlingshemmet.

ÖPPENVÅRD:
Vi erbjuder även kvalitativ öppenvård i Älvsbyn och Luleå.
EFTERVÅRD:

 

Efter att behandlingstiden är över så tar eftervården vid, där ingår det möjligheter att åtkomma till Avstampet för så kallade fördjupnings och eftervårdsveckor, där man har möjlighet att ta ut nio fördjupnings och eftervårdsveckor under en tid av elva månader efter det att behandlingen avslutats. Det generella upplägget är då att man återkommer för en fördjupningsvecka var femte vecka.

 

När väl den totala behandlingstiden väl är till ända, så finns alltid möjligheten att vända sig till Avstampet för rådgivning och konsultation om så behövs.

bottom of page