top of page

VISION OCH VÄRDEGRUND

Vision och värdegrund


Vision


I våra verksamheter vill vi använda vår erfarenhet och kunskap för att ge de klienter som bor hos oss möjligheter att förändra sina liv. På Avstampet ser vi utvecklingsmöjligheterna hos alla. Vi vill skapa en miljö där varje boende på Avstampet får rätt förutsättningar för att utvecklas. Vår vision är att erbjuda  vård av högsta kvalité genom evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet.

 

Värdegrund


Avstampet har tre kärnvärden som ligger till grund i verksamheten. Dessa är engagemang, professionalitet och ödmjukhet.
 

Engagemang innebär att vi drivs av att ge bästa möjliga vård. Vi ser individen och förstår att tiden den har hos oss är avgörande för dennes framtid -Varje dag räknas. Vi anpassar vården individuellt och anstränger oss för att hitta lösningar som är bäst för klienten. Vi gör det lilla extra för att överträffa de förväntningar som finns på oss, från socialtjänst, klienter och nätverk. Vårt engagemang bidrar till att skapa en fin arbetsmiljö och en arbetskultur där våra kärnvärden värderas högt.

 

Professionalitet betyder att vi arbetar efter evidensbaserade metoder. Vi följer verksamhetens riktlinjer och den struktur som finns, vilket bidrar till en förutsägbar och trygg miljö för den boende och en god arbetsmiljö. Vi tar vårt arbete på allvar och förstår vikten av vår roll och betydelse i de boendes behandling.

 

Ödmjukhet innebär att vi ser individen bakom problembeteendet. Vi har och visar förståelse för klientens situation och upplevelser. Hänsyn tas till att det faktum att klienten befinner sig på ett behandlingshem är en kris i sig, i klientens liv. Att bemöta den boende med respekt, värdighet och att ta hänsyn till klientens integritet är en del av vara ödmjuk och är oersättligt för att bygga relationer, vilket i sin tur är grundläggande för en beteendeförändring.

bottom of page