top of page

TRAFIKPOLICY

Avstampets trafikpolicyFör oss på Avstampet är klient och personalsäkerheten av yttersta vikt. Då vi vid flertalet gånger per vecka skjutsat klienter på möten, helgaktiviteter eller andra ärenden så är det av vikt att vi har en trafikpolicy.
 

 1. Alla i arbetet skall kunna garantera körkort för aktuellt fordonsslag

 2. Alla i bilen skall ha säkerhetsbälte

 3. Vi följer gällande Trafiklagstiftning och de hastighetsbestämmelser som finns.

 4. Vi har ett miljötänk vad gäller motorfordon och framförandet av motorfordon

 

 1. Alla i arbetet skall kunna garantera körkort för aktuellt fordonsslag

  Det åligger den anställde att meddela företagsledningen om denne ej innehar körkort för aktuellt fordonsslag. Företagsledningen kan även begära att se körkortshandlingar innan en anställd har rätten att framföra aktuellt fordonsslag.
   

 2. Alla i bilen skall ha säkerhetsbälte

  Det åligger både chaufför och passagerare att tillse att de ha bilbältet fastspänt innan avfärd. Chaufför har rätt att kontrollera att alla i bilen har bilbälte innan vidare färd med fordonet.
   

 3. Vi följer gällande Trafiklagstiftning och de hastighetsbestämmelser som finns

  Det åligger chauffören att följa de trafikregler som finns, samt att hålla sig uppdaterad gällande rådande Trafiklagstiftning och framföra fordonet på ett säkert sätt. Vi planerar vårt arbete så att vi ej behöver framföra fordon under stress. Vi har alltid i åtanke att det är bättre att komma fram sent än aldrig. Märker vi att vi är sen till ett möte eller liknande så meddelar vi det helst redan innan avfärd. Chaufför använder ej sms funktion eller liknande under färd med fordon.
   

 4. Vi har ett miljötänk vad gäller motorfordon och framförandet av motorfordon

  Vi undviker att använda motorfordon i de fall där vi ej har behovet.
  Vi använder oss av Eco drivning när vi framför motorfordon
  Vi använder motorvärmare endast i samband med avfärd och undviker att den står på i onödan. Vi undviker även att använda dieselvärmaren när vi har tillgång till motorvärmaren

bottom of page