top of page

BEHANDLINGSINNEHÅLL

BEHANDLINGSINNEHÅLL

 

Vi använder oss av en manualbaserad 12-stegsmodell i våra gruppsittningar där obligatoriska arbetsuppgifter delas ut i kombination med individuellt anpassade uppgifter för att möta den enskildes behov.

 

Kriminalitetsprogrammet anser vi är en viktig del i behandlingen då många av de som kommer till oss för behandling ofta har ett kriminellt förflutet eller ett kriminellt tankesätt.

 

Vi erbjuder även fördjupningsveckor där vi arbetar utifrån tre olika manualbaserade program i våld, kriminalitet och vuxna-barn programmet.

Parallellt med gruppsittningar har de som gör behandling hos oss en Kontaktperson/Alkohol & Drogterapeut som den har veckovisa enskilda samtal med. Vid behov så förstärks behandlingen med psykoterapi steg 1 samtal med utbildad personal

 

I behandlingen ingår det att besöka självhjälpsgrupper såsom NA och AA så att man kan bredda sin kunskap och förståelse av beroendesjukdomen. Dessa självhjälpsgrupper anser vi är en viktig del i den fortsatta rehabiliteringen som kommer efter att behandlingen är avslutad och klienter/patienterna kommer att uppmuntras att delta i dessa självhjälpsgrupper genom att aktivt söka sig en sponsor eller kontaktperson som de kan ha kontakt med, samt arbeta vidare med i dessa gruppers program för tillfrisknande.

 VI ERBJUDER:
  • Manualbaserad 12-stegsbehandling

  • Kriminalitetsprogram

  • Intensivveckor

  • Våldspåverkansprogram

  • Gruppbehandling

  • Individuell samtalsterapi

  • Psykoterapisamtal steg 1 sker i enskilda samtal

  • Återfallsprogram

  • ASI utredning

  • ART (Utvalda delar som passar med behandlingsmodellen)

VÅRT KONCEPT
HELDYGNSVÅRD:
vi erbjuder kvalitativ heldygnsvård med dygnet runt
bemmaning

 

VÄXELVÅRD OCH UTSLUSSNING :

Möjligheter för växelvård och utslussning till  vårt träningsboende finns. Där man under en tid i mjuk takt återanpassas i samhället, genom att alternera behandlingen i sitt hem/träningslägenhet och på behandlingshemmet.

ÖPPENVÅRD:
Vi erbjuder även kvalitativ öppenvård i Älvsbyn och Luleå.
EFTERVÅRD:

 

Efter att behandlingstiden är över så tar eftervården vid, där ingår det möjligheter att åtkomma till Avstampet för så kallade fördjupnings och eftervårdsveckor, där man har möjlighet att ta ut nio fördjupnings och eftervårdsveckor under en tid av elva månader efter det att behandlingen avslutats. Det generella upplägget är då att man återkommer för en fördjupningsvecka var femte vecka.

 

När väl den totala behandlingstiden väl är till ända, så finns alltid möjligheten att vända sig till Avstampet för rådgivning och konsultation om så behövs.

bottom of page