top of page

RUTINER VID MISSFÖRHÅLLANDEN

Rutiner och rättigheter för dig som är boende på  Avstampet vid eventuella missförhållanden och brister i HVB verksamhet.

Bakgrund:

Ibland uppstår brister i vård och behandling som ej ska uppstå. Detta är naturligtvis tragiskt och för att förhindra att brister återuppstår eller att rätta till brister som uppstått har du som boende på HVB hem rättighet att ha synpunkter på dessa brister. Rutin för synpunkter beskrivs nedan.


Om du har synpunkter som rör behandlingshemmet, personal på behandlingshemmet eller din behandling i övrigt så kan du agera enligt följande.

 1. Ta upp eventuella synpunkter med din kontaktperson, denne tar sedan detta vidare till övrig personal, föreståndare och ledningsgrupp.
   

 2. Får du inte gehör av kontaktperson eller om synpunkterna gäller kontaktperson, ta det då tillsammans med annan personal eller föreståndare.
   

 3. Får du inte gehör så ta upp eventuella synpunkter tillsammans med kontaktperson/föreståndare och din handläggare på socialtjänsten, frivården eller kriminalvården.
   

 4. Får du fortfarande inte gehör så kan en anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) göras.


   

bottom of page