top of page

SJÄLVHJÄLPSGRUPPER

SJÄLVHJÄLPSGRUPPER I SVERIGE

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det här är ett program med total avhållsamhet från alla droger. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda.Vi är inte bundna till några andra organisationer, vi har inga inträdes  eller medlemsavgifter, inga löften att skriva under, inget man måste lova någon annan.

Anonyma Alkoholister är en internationell gemenskap av män och kvinnor som har haft alkoholproblem. Den är självförsörjande, mångkulturell, opolitisk, icke-professionell och finns tillgänglig nästan överallt. Det finns inga ålders- eller utbildningskrav. Medlemskapet är öppet för alla som vill göra något åt sitt alkoholproblem.

Cocaine Anonymous är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från kokainberoende.

Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda kokain och alla andra sinnesförändrande substanser.

Vi är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka

med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från narkomani.

Vi tillfrisknar genom Anonyma Alkoholisters ”Stora Boken” och de tolv stegen.

Vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet till AA, som gett oss tillstånd att anpassa och

tillämpa de tolv stegen och de tolv traditionerna.

Spelberoende kan drabba vem som helst och kan vara en mycket destruktiv kraft i ditt liv. Beroendet har många likheter med drogberoende och alkoholism. Precis som är fallet med alkoholism och drogberoende så kan det vara mycket svårt att bryta den negativa cykeln utan hjälp. Hjälp från stödgrupper och hjälp från nära och kära

bottom of page