top of page

VÅR MÅLGRUPP

MÅLGRUPP

Avstampet tar emot män från 18 år och uppåt med begynnande eller pågående missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, kriminalitet och spelmissbruk. Vi tar även emot personer som är kriminellt belastade, personer med social problematik och personer med missbruk i kombination med lättare psykiatriska problem.

 

Vi har hela landet som upptagningsområde.

Vi ser helst att någon form av personlig intervju sker innan en eventuell antagning då vi är ett mindre behandlingshem och strävar efter korrekt matchning och dynamik i behandlingsgruppen.

Vi har avtal med kriminalvården och genomgår regelbundna kvalitetskontroller.

VÅR MÅLGRUPP UNDER VILKA KATEGORIER

  • Sol

  • Kontraktsvård, KvL 34 (Ramavtal med Kriminalvården)

  • HVB

  • LVU i vissa fall

  • LVM § 27
     

Vi har under året rustat upp våra lokaler och bland annat investerat i nya 120 cm kontinentalsängar från Miomöbler för att säkra upp en god natts sömn, vilket vi ser som en god förutsättning till att orka med terapigrupper om dagarna. 
Vi har bytt ut alla möbler i boende avdelningen samt byggt om och byggt ut vårt kontor och samtalsrum vi har nu bara småpyssel kvar innan vi är färdiga med vårt upplyft av verksamheten som aldrig stannar av, särskilt inte den kompetenshöjande delen av personalgruppen.

 

bottom of page