top of page

BEHANDLINGSFILOSOFI

Riktig 12-stegsbehandling

Vår behandlingsfilosofi bygger på en manualbaserad 12-stegsbehandling med målsättningen att de som kommer till oss ska beredas möjlighet att arbeta med alla 12 steg innan de åker hem.

Modellen vi använder heter Recovery Dynamics® och den  bygger på att steg  1-3 är konstaterande/reflekternade steg, där vi arbetar med att konstatera och reflektera kring grundorsakerna till beroendeproblematiken i steg 1.

När grundorsaken är konstaterad så presenteras ett handlingsprogram (En lösning på beroendesjukdomen) i steg 2.
 
Steg 3 handlar om att ta ett beslut att använda sig av reparationsstegen som leder till lösningen av beroendesjukdomen som beskrivs i de så kallade arbets/reparationsstegen i steg 4-9.

När 9 e: steget är avklarat har personen i fråga funnit orsaken till beroendeproblemet, reparerat dessa orsaker, funnit nya sätt att handskas med det som tidigare orsakade problem och kan nu gå in i återfallspreventionen och utvecklingsstegen som beskrivs i steg 10-12.


Det är därför vill vi arbeta med alla stegen i behandling, så att personen i fråga är rustad med ordentlig fakta om sig själv och beroendesjukdomen samt har arbetat med att komma till en lösning på beroendet och nu har verktyg att sköta underhållsarbetet/återfallspreventionen på hemmaplan med hjälp av eftervård och självhjälpsgrupperna i exempelvis AA/NA

Vår modell bygger på att man har en generell behandlingstid på tre månader och uppåt för att ges möjlighet att arbeta med hela programmet under behandlingstiden.
 

Behandlingen kombinerar grupptid med ADL träning och andra aktiviteter för att därigenom öka motivationen till en livsstilsförändring.

EN DEL AV BEHANDLINGEN

Dagens middag bestod av älgfärsbiffar med bacon, potatis, gräddsås och en enkel sallad.

 

Boende på kollektivet lagar dom gemensamma måltiderna tillsammans med personalen, vilket är en del av behandlingen och som ses som ett viktigt inslag i det dagliga livet. Vi gör tillsammans med våra boende upp en veckovis budget och ett matschema, därefter handlar vi tillsammans med de boende den mat och de råvaror vi behöver för den veckan.

 

 

 

 

Då vi lägger vikt i vad vi äter och vilka råvaror vi använder oss av så

strävar vi efter att använda råvaror av så bra kvalitte som möjligt samt av krav och ekologiska produkter i så stor utsträckning som vi kan.

BEHANDLINGENS OLIKA FASER

Fas 1: Steg 1-3

 

I den första fasen ligger fokus på att se och identifiera beroendeproblematiken, samt att finna möjlighet till en livsstilsförändring, samt att besluta sig för att arbeta för den livsstilsförändringen som blivit presenterad, där livslång drogfrihet är målet.

 

Fas 2: Steg 4-9

 

Handlar om att finna sig själv och fördjupa sina insikter i beroendeproblematiken, samt arbeta för en helandeprocess från beroendesjukdomen.

I andra fasen arbetar vi även i större utsträckning med att trygga upp den yttre tillvaron, där utbildning, praktik och ett eventuellt utslussboende/träningslägenhet ses över.

 

Fas 3: Steg 10-12

 

Fas tre beskriver underhålls och återfallspreventionen. Där arbetar man vidare med att applicera de "verktyg" man lärt sig att använda på daglig basis. Det är i detta arbete personen lär sig att leva livet på livets villkor och fortsätta hantera de känslomässiga påslag som många gånger ligger till grund för ett missbruk.

 

Parallellt med processen så sker ADL träning, utslussning till skola, praktik och arbete.

Utslussning kommer även att bedrivas så att den enskilde individen kan komma ut i ett eget boende på den ort där denne vill bosätta sig.
Ett första utslussnings och träningsboende alternativ kan vara att bo i träningslägenhet i Älvsbyn.

 

NA/AA möten är obligatoriska med minst två möten per vecka i alla faser av behandlingen

 

Möjligheter för aktiviteter så som träning och fritidsmöjligheter finns, där några av aktiviteterna kan vara att åka slalom, skoterutflykter, badmöjligheter på sommaren, fiske, ridning på ridklubben samt skog och naturupplevelser. 
Detta för att öka känslan av samhörighet och val i livet som inte behöver vara drogrelaterade.
 

De som bor inne på huset lagar även mat tillsammans med personal efter ett matschema, de är även med och handlar sin egen mat och får utifrån en budget planera veckans måltider.

bottom of page