top of page

ARBETSSÄTT OCH METODER

Arbetssätt

 

Avstampet är ett litet och familjärt behandlingshem som ej har avsikt att konkurrera med större institutioner och vi ser en stor vinst i att vara ett litet behandlingshem med nästintill lika många personal som klienter, detta eftersom att vi som arbetar som terapeuter träffar klienterna vid dygnets och veckans alla timmar.
Detta medför att vi ser att vi kommer närmare klienterna och knyter an till de boende på ett intimare plan.
Det ger en vinst i att klienterna känner sig tryggare med oss och med varandra och vi ser att även de som är tveksamma till 12-stegsbehandlngar och större institutioner trivs med metoden och rehabiliteras i allt större utsträckning tillbaka till samhället, genom att vi kan erbjuda den närheten och tryggheten som bygger upp anknytning och tillit. Därav ser vi även allt fler lyckade behandlingar som ett resultat av vår unika modell.

Detta visas även i de kvalitetsindexundersökningar SSIL genomför där vi får betygen 9.1 till 9.2 i jämförelse mot medelbetyget på 8.0 till 8.1 för landets övriga jämförda HVB hem. Vårt mål är hela tiden att stäva efter att utvecklas och göra ett allt bättre rehabiliteringsarbete.

 

Vi på Avstampet kombinerar gruppsittningar med enskilda samtal och ADL träning med ett miljöterapeutiskt arbetssätt.

Gruppsittningarna utgår ifrån Recovery Dynamics och utöver gruppsittningarna sitter klienterna i enskilda samtal med terapeut vid ett tillfälle per vecka, vilka även kan förstärkas med samtal med psykoterapi steg 1 utbildad personal,


ADL träningen och det miljöterapeutiska-arbetssättet vävs in i behandlingen, då klienterna själva planerar vad de ska handla och äta tillsammans under veckan, de utgår ifrån en veckobudget och de lagar maten själva och tillsammans med personal. Klienterna städar själva sina gemensamma utrymmen, samt sina egna rum.

Som ett led i den sociala kontrollen tas och dokumenteras minst två urinprover per vecka. Klienterna får under de första tre veckorna ej heller gå ut själva utan att personal följer med och under den första veckan får klienterna lämna in sina mobiltelefoner.

På helgerna varvar vi behandlingen med team building och socialfärdighetsträning där vi aktiverar klienterna på olika sätt, detta kan vara att vi är ute och fiskar, åker skidor, kör go-cart, går på bio, spelar badminton, eller någon annan lämplig aktivitet som vi tillsammans planerar in under veckan.

Vi kan även erbjuda vägar in i praktik/arbetsträning på orten samt så har vi ett samarbete med folkhögskolan i Älvsbyn som även har en strikt alkohol och drogpolicy, där klienter kan få hjälp med att vid sidan av eller som ett led i behandlingen läsa upp betyg, plugga till körkort m.m Vi erbjuder även en träningslägenhet där klienterna i ett senare skede behandlingen kan få öva på att komma ut i ett eget boende.

Vi samarbetar och vi bedriver nätverksarbete med de instanser som vi tillsammans med remittent och klient ser är av nytta för klienten, där ingår psykiatri, skola, familj, socialtjänst, eventuell praktik eller arbetsplats m.m

 

 

Metoder:

Vi använder oss av en manualbaserad 12-stegsbehandling enligt Recovery Dynamics, tillsammans med Gunnar Bergströms kriminalitetsprogram. Vi använder även oss av äventyrspedagogik/upplevelsebaserad pedagogik. Utöver detta erbjuds även psykoterapi steg 1 samtal samt våldspåverkansprogram. Vi erbjuder även vuxna-barnprogram, anhörig-program samt intensivveckor.

 

 

Eftervård:

Vi har varje vecka efter avslutad behandling kontakt med klienten via Skype eller telefon under 11 månader efter avslutad behandling. Klienterna har även möjlighet att återkomma på fördjupnings/eftervårdsveckor var femte vecka i elva månader efter avslutad behandling. 

 

Kost:

Vi anser att kosten är en viktig del av behandlingen och vi knyter även ann till klienterna genom matlagningen, då klienterna själva är med och lagar, planerar och handlar den mat som de och övriga klienter ska äta utifrån en veckovis budget. Detta lär klienterna även att planera och hushålla med sin egna ekonomi, vilket många gånger är något de har svårt med. Alla dagens mål ingår i behandlingspriset, där ingår frukost, lunch, middag, kvällsmål samt mellanmål.

 

Umgänge:

Vi ser umgänge med egna familjen och sunda vänner som en viktig del i att komma ut som en väl fungerande samhällsmedborgare och har därför söndagar som besöksdagar. Klienterna får i förväg meddela vem/vilka som planeras komma på besök. Klienterna skall ha genomgått minst en vecka i behandling innan första besök tillåts. Har klienterna barn så kan vi ta emot dessa i verksamheten. Klienterna tillåts ta emot besök av sina barn på rummet.

 

Handledning:

Vi har en extern handledare som handleder personalgruppen en gång per månad, utöver detta har vi även extern individuell handledning för behandlingspersonale med minst ett tillfälle per månad. Samt intern handledning av all personal med föreståndaren.

bottom of page