top of page

BEÖKARE TILL BOENDE PÅ AVSTAMPET

OBSERVERA!

Alla besökare till boende som kommer från Kriminalvården eller Frivården ska lämna sina namn till personalen på Avstampet då de kommer hit för att besöka sin anhörige. Detta pga. att Kriminalvården och Frivården har infört nya regler kring detta. Avstampet som vårdgivare är skyldiga att registrera namn på dem som besöker personer som är hos oss och som kommer via frivården eller kriminalvården.

Önskar ni mer information kring detta är ni välkomna att kontakta Jonas Johansson administrativ samordnare & kvalitetssamordnare på Avstampet, på tel  0705-343933

På söndagar har vi besökstid från 12:00 till 17:00


Besök ska helst meddelas i god tid, då helst en vecka i förväg så att vi kan planera in den övriga verksamheten.

HÄR FINNS VI

Tärnstigen 13 

942 34

Älvsbyn

0929-55200

bottom of page