top of page

BOLAGSORDNING OCH TILLSTÅND

Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Avstampet i Norr AB

Tärnstigen 13 

942 34 Älvsbyn

Telefon: 0929- 55200 

info@avstampet.se

Basfakta

Totalt antal inskrivna klienter i oktober 2020 på Avstampet i Norr AB 9 st


Företaget bedriver vård och behandling av beroende sjukdomar genom främst 12-stegsbehandling

Personal

5 anställda i Älvsbyn på internatet och 1 anställd i Luleå öppenvård samt 1 administratör. Utöver detta tillkommer även 2-4 vikarier.

Företagsledning & ägare

På Allabolag.se finns mer information om Avstampet i Norr AB


Ägare: Jonas Johansson

Kvalitet

Vi driver internatbehandling i Älvsbyn samt öppenvård i Luleå. 
VI skickar årligen vid två tillfällen in underlag för kvalitetsindex till SSIL som sammanställs och redovisas.

Bolagsordning

 

Bolagsordning Avstampet

Registreringsbevis

Tillstånd

Tillståndsbevis

bottom of page