top of page

FORTBILDNING

Fortbildningspolicy

 

Då vi på Avstampet ser fortbildning som viktigt för att bibehålla en hög kvalitet på behandlingsarbetet så har vi en given policy för detta.


Avstampet strävar efter att hela tiden höja kompetensnivån för sina anställda.
Avstampet och de anställda har till uppgift att följa utvecklingen inom verksamhetens inriktning vad gäller lagstiftning, metodutveckling och forskning och se till att personalen har aktuell kunskap och utbildning inom området för HVB verksamheten.
Avstampet har även till uppgift att endast utbilda personal enligt metoder som fyller kriterierna för evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet.

Ledningen för Avstampet har till uppgift att se till att minst en personal per år får fortbildning genom kurser eller utbildningar.
Ledningen ser ständigt tillsammans med personal över vilka behov som finns och tar in de önskemål som personalen lyfter fram och går tillsammans med personal igenom vilken personal och utbildning som ska prioriteras.
Önskvärt är om all personal får fortbildas genom ett kurstillfälle per år, samt en personal får en mer omfattande utbildning per år.

Personal är ansvarig att lyfta behov och önskningar kring eventuell utbildning eller kurs som personalen tänker sig kan hjälpa till att höja kompetensnivån för personalen och Avstampet som helhet.

bottom of page