top of page

Tack till alla deltagare i anhörig-informationen


Avstampet Öppenvård i Luleå genomförde idag en anhörig-information med flertalet intresserade och aktiva deltagare. Vi vill rikta ett stor tack till er som kom till trots för det soliga och fina vädret så att vi kan hjälpa till att höja kunskaperna och informationen kring missbruk och beroendetillstånd. Hur vi kan diagnosticera och skapa motivation till förändring genom att studera symtomen och därigenom skapa och upprätthålla motivation till förändring. Hur ett beroende påverkar en missbrukare i hjärnan, mental och i kroppen Hur vi kan behandla ett beroende och komma till tillfrisknande Hur arbetet genom tillfrisknande processen går till och hur 12-stegs programmet fungerar Hur vi ser på återfall och hur vi kan förebygga återfallen. Alla deltagare får sedan med sig en informationsbroschyr som bygger på en manual som vi använder så att alla som genomgår Avstampets anhörigprogram får med sig samma sak och därigenom likartade kunskaper som de som genomgår behandling får så att vi på detta vis har en gemensam utgångspunkt och gemensamma samtalsämnen att prata om då vi möts ifrån olika grupper. Tack till alla er modiga och intresserade som deltog <3

376 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page