BEHANDLINGSFILOSOFI

BEHANDLINGSFILOSOFI

Vår behandlingsfilosofi bygger på ett manualbaserat 12 stegsprogram med dess originalstruktur från AA:s grundprogram. I vår behandling gör vi inte någon skillnad på kemiska droger, alkohol, mediciner eller det vi kallar processdroger (shopping, träning, mat, sex etc.).


Vi arbetar med risk- och missbruk, kriminalitet, våldsproblematik/utsatthet vi hjälper även till med stödsamtal,  coachning och handledning.

Vår behandling bygger på en manualbaserad 12-stegsbehandling med målsättningen att de som kommer till oss ska beredas möjlighet att arbeta med alla 12 stegen under behandlingstiden.

Modell vi använder bygger på att steg  1-3 är konstaterande steg, där vi arbetar med att konstatera grundorsakerna till beroendeproblematiken i steg 1.

När grundorsaken är konstaterad så presenteras ett handlingsprogram (En lösning på beroendesjukdomen) i steg 2.
 
Steg 3 handlar om att ta ett beslut att använda sig av reparationsstegen som leder till lösningen av beroendesjukdomen som beskrivs i de så kallade arbets/reparationsstegen i steg 4-9.

När 9 e: steget är avklarat har personen i fråga funnit orsaken till beroendeproblemet, reparerat dessa orsaker, funnit nya sätt att handskas med det som tidigare orsakade problem och kan nu gå in i underhållsarbetet/återfallspreventionen som beskrivs i steg 10-12.
Det är därför vill vi arbeta med alla stegen i behandling, så att personen i fråga är rustad med ordentlig fakta om sig själv och beroendesjukdomen samt har arbetat med att komma till en lösning på beroendet och nu har verktyg att sköta underhållsarbetet/återfallspreventionen på hemmaplan med hjälp av eftervård och självhjälpsgrupperna i exempelvis AA/NA

Vi använder oss av en manualbaserad 12-stegsbehandling utifrån AA:s ursprungsprogram som står beskrivet i AA:s ursprungstext.

Vår modell bygger på att man har en generell behandlingstid på tre månader och uppåt för att ges möjlighet att arbeta med hela programmet under behandlingstiden.
 

Behandlingen kombinerar grupptid med ADL träning och andra aktiviteter för att därigenom öka motivationen till en livsstilsförändring.

BEHANDLINGENS OLIKA FASER

Fas 1: Steg 1-3

 

I den första fasen ligger fokus på att se och identifiera beroendeproblematiken, samt att finna möjlighet till en livsstilsförändring, samt att besluta sig för att arbeta för den livsstilsförändringen som blivit presenterad, där livslång drogfrihet är målet.

 

Fas 2: Steg 4-9

 

Handlar om att finna sig själv och fördjupa sina insikter i beroendeproblematiken, samt arbeta för en helande process från beroendesjukdomen.

 

Fas 3: Steg 10-12

 

Fas tre beskriver underhålls och återfallspreventionen. Där arbetar man vidare med att applicera de "verktyg" man lärt sig att använda på daglig basis. Det är i detta arbete personen lär sig att leva livet på livets villkor och fortsätta hantera de känslomässiga påslag som många gånger ligger till grund för ett missbruk.

NA/AA möten är obligatoriska med minst två möten per vecka i alla faser av behandlingen

VI SPONSRAR
ADDRESS

0929-55200

Tärnstigen 13

942 34

Älvsbyn

Info@avstampet.se

PRENUMERERA PÅ AVSTAMPET
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2017 Avstampet i Norr AB.