UTREDNING

Vi utreder alltid innan en insats

Eftersom 46% av al sjukskrivning idag består av psykisk ohälsa, vilket i sin tuur kan härledas från ett missbruk eller leda till ett missbruk, men på samma gång ge liknande symptom, där överkonsumtion av substanser blir tydlig