04-10-18-4239

VÅR HELHETSLÖSNING INOM ÖPPENVÅRDEN

AVSTAMPET ÖPPENVÅRD

AVSTAMPET ÖPPENVÅRD

För Dig som har ett arbete, studerar eller har annan sysselsättning samt klarar av att bibehålla nykterhet och drogfrihet i hemmet är öppenvård den bästa lösningen.  Du kan då exempelvis studera eller arbeta samtidigt som du genomgår öppenvården.

Vi har specialiserat oss på  missbruk och beroende sedan 1998 och tillsammans har vi i vårt behandlingshem i Luleå och Älvsbyn mer än hundra års erfarenhet inom missbruksbehandling. Vi har sedan starten 1998 specialiserat oss på alkohol, droger, spel, och medberoende. Vi har sedan starten 1998 vårdtillstånd för både internat samt vår specialiserade öppenvårdsbehandling i Luleå.
Vi har ramavtal med ett stort antal kommuner och vi samarbetar med företagshälsovård vilket är att föredra i de fall man kommer till oss via ett företag

Vi är ensamma med att kunna visa upp 9.1 i SSIL:s landsomfattande kvalitetsindex undersökning vilken vi genomgår två gånger per år, vilket har lett fram till ett spännande samarbete med ett forskarlag bestående av tre forskare från Umeå Universitet som bedriver en studie på plats hos oss under minst ett års tid där de är intresserade av vår licensierade behandlingsmanual samt vår unika modell vilka ligger till grund för vårt goda resultat.

Vi är även stolta över att blivit ombedda att handleda den kommunala öppenvården i Luleå  i deras missbruksbehandling och vi är glada över det samarbete vi har med dom.