top of page
Forest Grass

DET LILLA BEHANDLINGSHEMMET MED HJÄRTAT PÅ RÄTT STÄLLE

VÄLKOMMEN TILL AVSTAMPET I NORR 

Kan man uppnå 100% drogfrihet i behandlingsresultat?

Vi presenterar våra resultat och förklarar dom i denna video.

Kortfattat kan vi även berätta att:

Av alla som kommit via socialtjänsten till Avstampet från 2019 och fullföljt vår behandling och påbörjat eftervården där de antingen avbrutit eller fullföljt eftervården är idag 70% av dessa drogfria med en snitt tid på drogfriheten på nästan 2 år

Av dom som fullföljt eftervården sedan 2019 så är 100% drogfria med en snitt längd på drogfritid som är 2,5 år 

Av dessa 100% så har 88% av dessa kommit ut i egen försörjning och bidrar nu till samhället med skattemedel.

Varje aktiv missbrukare beräknas kosta samhället 2 miljoner kronor per år och individ. 

För tio personer så blir detta en samhällsbesparing på 20 miljoner kronor per år, för 50 personer 100 miljoner kr/år och för 100 personer 200 miljoner kr/år som kan användas i vård, skola och omsorg.

Dessutom så betalar varje arbetande individ ca: 200´000 kr i skatt och arbetsgivaravgifter per person och år

I särklass det bästa behandlingshem jag använt

Socialsekreterare, Jokkmokk

Avstampet är ensamma med att årligen få betyget 9.3 i SSIL:s landsomfattande kvalitetsindex undersökning av behandlingsverksamheter

Vi är stolta över den genomlysning Umeå Universitet gjort: 

Framgångsrika strategier för missbruksbehandling: Insikter från Avstampet i Norr

VÄGEN TILL FRIHET HAR ALLTID EN BÖRJAN

Avstampet i Norr  är ett litet behandlingshem med mångårig erfarenhet av behandling. Vi har bedrivit behandlingsverksamhet sedan 1998 och är belägna i natursköna Älvsbyn.
Vi tar emot personer med alkohol/drogproblematik samt kriminalitet och våldsproblematik från 18 år och uppåt. 

 

Vi erbjuder närhet och trygghet i en liten behandlingsgrupp vilket bygger upp anknytning och tillit. Därigenom ser vi även allt fler lyckade behandlingar som ett resultat av vår unika modell.

MÅLGRUPP

Avstampet HVB i Älvsbyn tar emot män från 18 år och uppåt med begynnande eller pågående missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, kriminalitet och spel...

Avstampet Öppenvård i Luleå tar emot både man och kvinnor inom samma målgrupp som i Älvsbyn

BEHANDLINGSFILSOFI

Vår behandlingsfilosofi bygger på en manualbaserad 12-stegsbehandling med målsättningen att de som kommer till oss ska beredas möjlighet att arbeta med alla 12 steg innan de åker hem.

  • Manualbaserad 12-stegsbehandling

  • Kriminalitetsprogram

  • Intensivveckor

  • Våldspåverkansprogram

  • Gruppbehandling

  • Individuell samtalsterapi

  • Psykoterapisamtal steg 1 sker i enskilda samtal

  • Återfallsprogram

  • ASI utredning

  • ART (Utvalda delar som passar med behandlingsmodellen)...

VI ERBJUDER

Vi utbildar utbildare, vi utbildar dig

Oavsett om du arbetar inom socialtjänst, landsting, behandling eller om du är intresserad som privatperson att vidare utbilda dig så har vi utbildningen för dig.

Våra utbildningar och föreläsningar hittar du Här

Lyfta_edited.png

Jag har fått förmånen att gå många utbildningar i mitt yrkesliv, men denna utbildning

(Utbildning i Manualstyrd 12-stegsbehandling) är den bästa jag någonsin gått.

Socialsekreterare, Kiruna

FFM12Stämpel2_edited.jpg

Avstampet är certifierad och godkänd av Föreningen För Manualbaserad 12-stegsbehandling

Avstampet är ett av få behandlingshem som är godkänd och certifierad av Föreningen För Manualbaserad 12-stegsbehandling och vi arbetar aktivt för att sprida certifieringen vidare.

 

”Umeå kommun fattade 2014 ett beslut att forma behandlingsverksamhet utifrån manualbaserad

form.

Manualbaserad behandling, med koppling till evidens, ger större förutsättningar att ta ansvar för

kvalité jämfört med behandling utan manual.

Dessutom anknyter beslutet till de krav som kommuner/landsting har att kunna beskriva verksamhet enl SOSFS 2011:11. En manual underlättar.”

-Ulf Lindberg, tidigare enhetschef Umeå Kommun.Länk till  föreningens hemsida här

VI PÅ AVSTAMPET SATSAR UTÖVER BEHANDLING PÅ
EN AKTIV FRITID
bottom of page